Rättsfall AD 2012 nr 89

I förlikningsavtalet som målet berör framgick bland annat att arbetsgivaren skulle betala ersättning för sjukvårdskostnader i den mån arbetstagaren kunde uppvisa kvitton på sina sjukvårdskostnader. Bolaget hade i enlighet med förlikningsavtalet betalat viss ersättning för sjukvårdskostnader. Tvist hade därefter uppstått mellan parterna, om arbetsgivaren var skyldig att utge ytterligare ersättning för kostnader som arbetstagaren ådragit […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan