Rättsfall AD 2012 nr 74

Syftet med kontrollavgiften, som uppgick till 0,5 procent av respektive arbetstagares bruttolön, var att finansiera förbundets kostnader för s.k. ackordsverksamhet (bl.a.  kontroll av ackordssedlar och uträkning av ackordsöverskott). I målet hade ett antal installationsbolag underlåtit att betala in kontrollavgiften eller betalat in den för sent avseende ett antal arbetstagare (montörer) som inte var fackligt anslutna. […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan