Rättsfall AD 2012 nr 67

AD konstaterade inledningsvis, att utgångspunkten är att det med arbetsbrist även avses situationer, då arbetsgivare på grund av organisatoriska förändringar i verksamheten inte kan erbjuda samma arbete som förut, och att det är arbetsgivaren som avgör hur verksamheten ska organiseras. Mot denna bakgrund konstaterade AD att arbetsbrist förelåg. Vidare slog AD fast, att officeren hade […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan