Rättsfall AD 2012 nr 65

AD konstaterade, att ordalydelsen inte gav någon ledning. Inte heller kunde AD fastställa, att det funnits en gemensam avsikt hos parterna i frågan bl.a. eftersom frågan inte ens diskuterats. AD hade därefter att ta ställning till om det faktum att parterna avtalat om arbetsfri uppsägningstid innebar, att det inte var möjligt för arbetsgivaren att lägga […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan