Projekt Hälsa minskar korttidsfrånvaron i Hylte kommun

– Vi konstaterade att kostnaden för projektet vida understeg den kostnad som korttidsfrånvaron sammantaget ger och ville därför markera vikten av att minska den typen av  frånvaro, säger Per Borg, kommunchef i Hylte. Utvärderingen av programmet är ännu inte klar men man har sett att antalet som är korttidssjukskrivna fler än sex gånger per år […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan