Pia Attoff, advokat och grundare av Attoff Law: Var nära beslutsfattandet och se till att du får så mycket information som möjligt

download

Pågående omorganisationer, smutskastning av arbetsgivare på sociala medier och nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö som ännu inte riktigt har landat ute i organisationerna. Det är några av de frågor inom arbetsrätten som arbetsgivare brottas med för närvarande. Här berättar Pia Attoff, advokat med inriktning på arbetsrätt, hur du kan agera som HR-ansvarig för att skapa en god arbetsmiljö och minska risken för konflikter och tvister. 

Vilka frågor är mest aktuella just nu inom arbetsrätten?

– Det är mycket fokus på arbetsmiljöfrågor. Det kom en ny föreskrift från Arbetsmiljöverket förra året om organisatorisk och social arbetsmiljö och den diskussionen lever fortfarande kvar. Det är också mycket fokus på lojalitetsbrott mot arbetsgivare. Jag upplever även att det pågår många omorganiseringar av verksamheter. Det är inte bara kopplat till kostnadsbesparingar utan man köper och säljer, man slår ihop bolag, man fixar och donar. Det brukar alltid vara en peak runt hösten men i år är det lite mer än vanligt. Det är i och för sig jättebra; jag tolkar det som att det går bra för Sverige och att vi befinner oss i en högkonjunktur. Det är dock ganska mycket juridik i det och fler arbetsrättsliga frågor hamnar på HR:s bord.

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö – hur har arbetsgivare påverkats?

– Det är ett större fokus på hur man ska arbeta med arbetsmiljö och hur man utbildar sin personal. Arbetsgivare är mer medvetna om frågorna. De är också mer oroliga över vad Arbetsmiljöverket kan ha för synpunkter på arbetsplatsen. Den gör att man är mer aktiv. Anledningen till att föreskrifterna togs fram var Krokummålet för några år sedan, där en man upplevde sig som diskriminerad och trakasserad av sina chefer. Det gick så långt att mannen varslades om avsked och då tog han livet av sig. Cheferna dömdes för arbetsmiljöbrott i tingsrätten men friades senare av hovrätten. Det målet är anledningen till att man tog fram föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö. Man ansåg att det saknades tydliga regler om hur arbetsgivare ska hantera psykosociala arbetsmiljöproblem. Det finns dock inga nya liknande rättsfall inom området ännu.

Vilka är dina råd till HR-ansvariga när det gäller arbetsmiljöfrågor?

– Jag tycker att man ska sätta sig in i vad som gäller och framför allt ska man utbilda sina chefer. Det är dessutom ett lagkrav. Det kan finnas mellanchefer, utländska chefer eller pressade chefer som inte har full förståelse för den här typen av arbetsmiljöfrågor. Det är arbetsgivaren som får bära risken och som kan få betala skadestånd. Därför ska man utbilda sin personal i vad som utgör kränkningar och trakasserier så att det inte uppstår problem. Det finns också förslag på att höja företagsboten och att även statliga och kommunala verksamheter ska beta- la företagsbot. De har tidigare inte behövt göra det utan har fått betala diskrimineringsersättning som inte är så hög. Nu finns alltså förslag på att de ska likställas med vinstdrivande verksamheter. Det finns därför ett intresse från vissa statliga bolag som upplever att de behöver informera och utbilda ledningsgruppen och cheferna för att inte riskera att hamna i den situationen.

Enligt dig är lojalitetsbrott en aktuell fråga. Hur kommer det sig?

– Den diskussionen påverkas av flexibla anställningsformer, ny teknik och social media. Vad får man säga om bolaget när man inte jobbar? Hur uttrycker man sig på Facebook eller när man bloggar? För några år sedan lade en rektor ut stötande bilder på sitt Facebook-konto. Det har också förekommit flera fall med unga personer på bemanningsföretag som har bloggat om att de inte vill tillbaka till en tidigare arbetsplats som de ogillat.

– Arbetsdomstolen ser tuffare idag än för tio år sedan på lojalitetsbrott, men det beror mycket på om man jobbar offentligt eller privat. Som anställd ska du framför allt vara försiktig om du arbetar inom den privata sektorn. Om man jobbar inom den offentliga sektorn, det finns till exempel poliser som har uttalat sig, så ser situationen annorlunda ut. Det råder yttrandefrihet och verksamheten drivs med offentliga medel så det finns ett allmänintresse ifall verksamheten inte sköts korrekt. På en privat arbetsplats kan arbetsgivaren säga att ”vi har en policy hos oss att dessa personer kan uttala sig externt men inte andra”. Om andra personer uttalar sig ändå så kan det utgöra lojalitetsbrott.

Hur kan HR-ansvariga minska risken för lojalitetsbrott?

– Ta fram riktlinjer för vad som är okej eller inte okej att göra. Tänk på att om ni tar fram en policy så ska den inte bara ligga i datorn eller i en pärm utan alla anställda ska informeras. Det kan vara en fördel att även få den anställdes signatur på att denne har förstått vad som står där. När det uppstår en tvist säger ofta arbetstagaren att ”jag har inte sett den där policyn”. Arbetsgivaren måste kunna bevisa att personen har läst och förstått.

Angående alla pågående omorganiseringar – vad bör HR-ansvariga tänka på?

– Ett råd, som är svårt, är att sitta nära beslutsfattandet. Det är bra att sitta i ledningsgruppen så att man vet vad som händer och inte får informationen sist. Och om man inte sitter i ledningsgruppen, utan får informationen sist, så är mitt råd att man helt enkelt ska se till att få så mycket information som möjligt så att bolaget inte begår förhandlingsbrott. Det är ganska lätt hänt. Det finns många olika regler och frister inom arbetsrätten som andra rådgivare inte alltid känner till. De advokater som är inkopplade vid till exempel ett uppköp är inte alltid experter även på arbetsrätt. Se till att du är involverad i det löpande när det pågår strukturförändringar eller förvärv. Se till att du får information så att du kan hjälpa ledningen, för det här är frågor som de ofta tycker är jobbiga. Det är också bra att vara proaktiv från HR-sidan och våga stödja ledningen. De kommer inte fråga själva för de förstår inte alltid att de behöver fråga.

Har du något generellt råd till HR-ansvariga när det gäller arbetsrätt?

– Se till att HR-avdelningen kan juridiken. Det tjänar man mycket på. Då kan HR-avdelningen i sin tur utbilda cheferna och då minimerar man risken för konflikter och tvister. Dessutom blir man mer säker och kan bedöma om det förekommer problem eller inte. Det är inte alla bolag som tycker att arbetsrätt är en stor fråga men det kan bli väldigt kostsamt om man råkar agera fel.

Kort om Pia Attoff och Attoff Law

Pia Attoff är advokat och grundare av Attoff Law. Hon har lång erfarenhet av arbetsrätt och har tidigare arbetat som advokat och arbetsrättsexpert på Vinge. Pia är även en van föreläsare och utbildar arbetsgivare i arbetsrätt samt håller kurser hos företag specialiserade på juridik såsom Blendow och Karnov. Pia är dessutom en av experterna som svarar på läsarfrågor hos tidningen Lag & Avtal.

Advokatfirman Attoff Law bildades 2004 och är specialister inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Attoff Law erbjuder även rådgivning kring anställdas försäkringar och pension via samarbetspartners. Attoff Law har både svenska och internationella företag och organisationer som kunder.