Petra Vogt, distriktsläkare och verksamhetschef för Årsta och Gränby vårdcentraler: “som chef måste man kunna ha fel och erkänna dem. Men man måste våga ha rätt också och stå för det man tror på även om inte alla tycker likadant”

Petra Vogt

Petra, hur ser du på chefens roll? Har den förändrats de senaste åren tycker du? Jag tror att chefens roll har förändrats. Chefen idag är mycket mer en rådgivare och ledsagare för medarbetare, som ofta är välutbildade och kunniga. Det handlar inte längre så mycket om att bestämma över andra. Mina medarbetare är mycket kompetenta […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan