Performance management ≠ Prestationsvärdering

Performance management ska inte förväxlas med prestationsvärdering vilket innebär att sätta årliga mål, övervaka framsteg och ranka prestationer. Istället bygger god performance management på att skapa en organisation där alla hjälper varandra att förbättra vardagsbeteenden. Följande strategier kan få din organisation att genomsyras av prestationsförbättrande beteendeförändringar: • Tillhandahåll gemensam utbildning och träning för alla anställda […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan