”People analytics” – konsten att använda personaldata för att skapa framgångsrika verksamheter

Deloitte rapport

En organisations framgång definieras som bekant inte bara av de finansiella nyckeltalen, utan av människorna som verkar i organisationen. ”People Analytics” är ett just nu snabbt växande område som handlar om att studera sambandet mellan människors beteenden och resultaten i verksamheten.  I rapporten Global Human Capital Index 2016 från Deloitte, beskrivs People Analytics som ett […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan