Ökat fokus på att uppgradera kulturen – inte bara teknikplattformen och affärsmodellen

Organisationer över hela världen är idag angelägna om att anpassa sina verksamheter till en ny och till stor del digital miljö. Många försöker transformera sina verksamheter och bygga teknikplattformar för att stödja förbättrade processer och digitalt anpassade affärsmodeller. Men omställningen är svår. Experter inom området digital transformation på Booz Digital menar att många organisationer lägger […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan