Ökat behov av att bredda hälsobegreppet

Man föreslår hälsoprogram som tar sikte på följande fyra områden. • Fysiskt och emotionellt välbefinnande: Att medarbetarna är friska – både till kropp och själ – och har energi att utföra sina uppgifter och bidra till verksamhetens utveckling. • Ekonomiskt välbefinnande: Att stötta de anställda i att känna en ekonomisk trygghet kring den egna ekonomin […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan