Ökande narcissistiska personlighetsdrag innebär nya utmaningar på arbetsplatser

I en amerikansk undersökning som genomfördes för ett par år sedan bland collegestudenter kunde forskarna konstatera att de narcissistiska dragen hade ökat med 30 procent jämfört med motsvarande studie på 80-talet. Det finns ingen motsvarande svensk undersökning, men få skulle argumentera emot att vi även här snabbt rört oss mot ett klimat med mer individuellt […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan