Nytt sanktionssystem för överträdelser av arbetsmiljölagen

Riksdagen har fattat beslut om att införa ett nytt system för sanktioner för arbetsgivare som bryter mot arbetsmiljölagen. Riksdagens beslut syftar till att effektivisera det nuvarande systemet eftersom få av de anmälningar som idag görs leder till sanktioner. Det nya systemet kommer att innebära att Arbetsmiljöverket kan utfärda sanktionsavgifter för arbetsgivare som bryter mot lagen […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan