Nytt arbetstillstånd för högkvalificerade arbetstagare

För att EU-blåkort ska beviljas krävs att den sökande har antingen en universitetsexamen motsvarande minst 180 högskolepoäng eller fem års yrkeserfarenhet inom aktuell bransch. Dessutom ska den lön som har erbjudits motsvara minst 1,5 gånger den genomsnittliga månadslönen i aktuell medlemsstat, vilket i dagens Sverige är 44 700 kronor i månaden. Den erbjudna anställningen måste […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan