Nyheter på arbetsmarknaden: Utredning om inhyrning och företrädesrätt till återanställning

Enligt LAS har en arbetstagare som sagts upp på grund av arbetsbrist, företrädesrätt till återanställning under en tid av nio månader efter det att anställningen avslutades, förutsatt att arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren under sammanlagt tolv månader. Rätten till återanställning gäller dock endast när en nyanställning görs, och inte när arbetsgivaren väljer att säga upp […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan