Nyheter på arbetsmarknaden: Lag om uthyrning av arbetstagare

I korthet ska bemanningspersonal tillförsäkras minst de grundläggande arbets- och anställningsvillkor som gäller för kundföretagets anställda. Undantag från kravet på likabehandling får dock göras genom kollektivavtal. Likabehandlingskravet innebär även, att de bemanningsanställda ska ges tillgång till gemensamma anläggningar och inrättningar hos kundföretaget på samma villkor som kundföretagets egna anställda samt få information om lediga prov- […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan