Nyheter på arbetsmarknaden: Åtgärder för ett längre arbetsliv

I utredningen konstateras att den ökade medellivslängden medför att människor måste arbeta längre, annars blir pensionsnivåerna för låga och försörjningsbördan orimlig för dem som arbetar. Det föreslås därför att en riktålder för pension bör införas som följer medellivslängden och avser ersätta synen på 65 år som den ”vanliga” pensionsåldern. Åldersgränserna i det allmänna pensionssystemet och […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan