Nycklarna för att lyckas med mångfaldsteam

Forskning visar att mångfald ökar teamets prestationer när det omfattas av en kollektiv identitet och i ett klimat av psykologisk säkerhet. Kollektiv identitet kan verka vara ett motsägelsefullt  begrepp om man pratar om mångfald, men det handlar inte om att inordna sig i en given struktur utan snarare att skapa en identitet på en högre […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan