Nya och annorlunda grepp för att generera framtidens idéer

Empower-programmet består av tre steg: En inledande workshop för att förstå drivkrafterna för innovation och de olika rollerna i en innovationskultur. Men också träning i olika andningstekniker och meditation som verktyg för att underlätta ett sinnestillstånd som främjar tänkande ”utanför boxen”. Intresserade medarbetare och chefer väljer sitt nästa steg utifrån den roll i innovationsarbetet som […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan