Nya molntjänster och plattformar för matchning

Enligt en undersökning av Edelman Berland från 2015 anser 73 procent av frilansande amerikaner att teknologin har gjort frilansandet lättare. Samma undersökning visar att antalet frilansare som fått uppdrag via online-plattformar ökade från 9 miljoner till 16,6 miljoner mellan 2014 och 2015.

Det är inte bara matchningsplattformar som nu växer fram utan även molntjänster som gör arbetet som frilans eller egen företagare lättare.

Matchningstjänster för experter

Det finns idag ett antal både breda och mer nischade onlinetjänster för den som söker olika typer av uppdrag. Några av de större aktörerna på marknaden är Upwork/Elance och Freelancer (www.freelancer.com). Den  sistnämnda är störst med över 17 miljoner anslutna frilansare globalt. Svenska Okelii (www.okelii.com) har knappt 10 000 anslutna uppdragstagare. Dessa och liknande sajter vänder sig till kvalificerade frilansare – ofta inom områden som IT, programmering, webbutveckling och design. Många företag har fått upp ögonen för dessa nätverk då de möjliggör att snabbt komma åt expertis från olika delar av världen för specifika projekt.

En intressant utveckling är att det nu också växer fram nischade matchningstjänster för kvalificerad arbetskraft. Två exempel är www.upcounsel.com för jurister och www.healthtap.com för läkare.

Matchningstjänster för ”mikrouppgifter”

Det finns också ett stort antal matchningstjänster för den andra änden av arbetsmarknaden – de som inte kräver några särskilda kvalifikationer. Här finns tjänster som www.taskrabbit.com, www.taskrunner.se och www.hinnerdu. se. Typiska uppdrag som söks är gräsklippning, barnpassning, enklare hantverksjobb, handling eller montering av Ikeamöbler. I denna kategori kan också läggas tjänster som Über, Airbnb och RentNotBuy som bygger på att göra sina egna tillgångar tillgängliga för andra.

Ett annat exempel på denna utveckling är Amazons tjänst Mechanical Turk (www.mturk.com). Här läggs mikrouppgifter ut med en fast ersättning per aktivitet. Exempelvis att skriva av uppgifter från inscannade kvitton. På liknande sajter sker budgivning där den som lägger lägsta bud får uppdraget.

Ett mycket vanligt inslag i matchningstjänsterna är att både uppdragsgivare och tagare rejtar varandra. Det går alltså att styra sina sökningar av projekt mot de som fått höga utvärderingar.

Molntjänster för att starta och driva företag

En starkt bidragande orsak till att fler kan och vill arbeta i egen regi är att molntjänster gör det lättare att komma igång och att driva sin verksamhet. Det finns idag tjänster för alla delar av företagandet. Från finansiering (så kallad crowdfunding), skapa hemsidor, ta fram grafiska profiler, betallösningar, crm-system och fakturering, till ekonomitjänster. Till det kommer sociala nätverk som ökar möjligheten att nå ut med sitt varumärke och erbjudande.

En ny typ av tjänst är också företag som erbjuder möjligheten att fakturera en uppdragsgivare utan att ens behöva starta ett eget företag. Svenska tjänster är bland annat www.coolcompany.se och www.frilansfinans.se. Billiga och enkla lösningar för att
skapa och publicera innehåll
En växande grupp på arbetsmarknaden är de
som producerar eget innehåll. Idag är trösklarna
betydligt lägre för att skapa egen musik, publicera
böcker, rapporter, sälja bilder, göra film,
driva en egen blogg och så vidare. Det är inte
längre nödvändigt att gå via de stora media-,
musik-, bok- eller filmbolagen för att kunna bli
publicerad. Fler kommer i framtiden att försörja
sig genom de royaltys och ersättningar de får
per klick och nedladdning.
Personliga arbetsverktyg
Naturligtvis har tillgången till kraftfulla personliga
arbetsredskap påtagligt förändrat spelreglerna
för utvecklingen på arbetsmarknaden. Med en
laptop, smartphone och bra uppkoppling går
det idag att bedriva allt fler verksamheter från
hemmet och på distans. Denna utveckling bidrar
också till att göra talangmarknaden global. Till
de personliga arbetsverktygen kan också läggas
tjänster för distansmöten, delade arbetsytor,
lagring av dokument, mjukvara, undersökningsverktyg
och så vidare.