Ny undersökning: Sociala medier bevisat effektivare än medarbetarenkäter när HR vill fånga upp åsikter och signaler internt

Undersökningen visar bland annat att användningen av medarbetarenkäter i Storbritannien har ökat samtidigt som ledarskapsstilen blivit desto mindre transparent. Medarbetarna har i takt med detta blivit alltmer missnöjda, och anger att de inte i tillräckligt hög utsträckning upplever sig få sina åsikter hörda av ledningen. Studien visar att enkäter är begränsande och ger felaktiga resultat […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan