Ny nordisk studie: rätt kompetens är nyckeln i det pågående paradigmskiftet

The Future Emerges From The Past And Present

Den pågående digitala omställningen i alla typer av branscher och verksamheter kan med rätta kallas för ett paradigmskifte. En ny studie bland 1082 kommunikationschefer i Norden genomförd av Hammer & Hanborg visar att 56 procent av respondenterna anser sig rustade för att hantera den pågående digitala omställningen. På frågan på vilket sätt man känner sig […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan