NetEnts belöningsstrategi med gamification får medarbetarna att gå ”All-in”

thumb_Screen Shot 2016-11-03 at 11.27.11 PM_1024

Sedan NetEnt arbetade fram nya belöningsstrategier och lanserade sitt gamifierade motivations- och prestationsprogram för två år sedan, har medarbetarna blivit gladare, chefernas jobb har blivit lättare och ledningen kan nu mycket bättre kommunicera företagets mål och vision. Det säger företagets kommunikationschef Anna Romboli.

NetEnt är ett mycket framgångsrikt svenskt företag som har specialiserat sig på att leverera spel och spelplattform till online-casinon runt om i världen. Företaget är en av raketerna på Stockholmsbörsen. De senaste två åren har NetEnt vuxit mer än 30 procent och hela tiden har de bibehållit en god lönsamhet. Antalet anställda har dubblerats på två och ett halvt år och inklusive konsulter har de idag cirka 900 medarbetare.

Det var medarbetarnas idé

Idén till motivationsprogrammet kom från en grupp medarbetare, under NetEnts årliga ”Innovation week”. Den presenterades för juryn på ”NetEnt Den”, företagets egen motsvarighet till TV-programmet ”Draknästet”, där entreprenörer får chansen att presentera sina idéer inför en grupp investerare. På engelska heter programmet ”Dragons’ Den”. Juryn på ”NetEnt Den” var sammansatt av VD, styrelsemedlemmar, grundare, anställda och även externa innovationsspecialister.

Medarbetarnas idé sammanföll med ledningens vilja att tydligare kanalisera engagemanget inom det snabbväxande bolaget. Det fanns då varken någon uttalad belöningsstrategi eller något prestationsprogram, utöver den årliga lönerevisionen.

Medarbetarna väljer själva belöning

Eftersom NetEnt är i spelbranschen, kändes det helt naturligt att designa motivationsprogrammet som ett online-spel och dessutom hämta inspiration och terminologi från Casino- världen. I programmet, som gavs namnet All- in, belönas medarbetarna med poäng i form av coins, som sedan kan användas i NetEnts shop. I shopen finns flera tusen olika artiklar, upplevelser eller välgörenhetsprojekt att donera till, för att alla ska kunna hitta något som det känns värt att sträva efter.

– Den mest populära prylen i vår shop är noisereduction-hörlurar, det dyraste är en Rolexklocka och det mest annorlunda är en tatueringsmaskin, som köpts in efter önskemål från medarbetarna, berättar Anna.

Allt inkluderas i samma program

NetEnt har valt att lägga in samtliga belöningar, bonusar, erkännanden och även firandet av bemärkelsedagar i All-in-programmet.

– Vi har inkluderat allt i samma program och ser många vinster med det. Det blir en tydlig systematik, det blir rättvist och det har blivit ett verktyg som underlättar väldigt mycket för våra chefer. Dessutom blir vår vision, våra strategier och våra mål tydliga. Det är lätt att se hur allt hänger ihop, vilket gör att medarbetarna också kan ta egna initiativ som bygger på våra mål och vi får alla att sträva mot vår vision, säger Anna.

NetEnt mäter och belönar parametrar, både på företagsnivå och på individnivå, däremot inte på gruppnivå.

– Vi håller på och utvecklar en möjlighet att även inkludera teamnivå, men det har tagit tid. Vår utmaning är att vi växer så snabbt att teamen ändras hela tiden när medarbetarna rör på sig mellan grupperna men nu tror vi att vi hittat en bra lösning, konstaterar Anna.

Belöningar på företagsnivå

NetEnts tre viktigaste mål på företagsnivå är att vara en ”Leading Live Casino Provider,” en ”Top Tech Employer” och samtidigt ha ”All time high customers satisfaction”. Därför har de identifierat ett antal parametrar som visar hur väl dessa mål uppnås. Varje kvartal redovisas mätresultaten. Alla medarbetare får en bonus
i form av ett förutbestämt antal coins, för varje uppnått mål. Nås målen även för helåret, delas ytterligare en bonus ut. Alla medarbetare oavsett position eller lön får samma antal coins.

Individuella belöningar

På den individuella nivån belönas anställda med en Super Mega Win om de engagerar sig och ger tips som leder till rekrytering, och för att främja innovation kan en riktigt bra idé leda till en Innovation Jackpot.

För attityder och beteende som stöder företagets kärnvärden och möjliggör snabb tillväxt kan belöningen bli en VIP Win. Det är medarbetarna som nominerar och röstar fram vinnarna till detta prestigefulla pris och själva tillställningen och erkännandet är en viktig del av belöningen.

Alla medarbetare tilldelas också en pott med coins för att belöna kollegor, för hjälp, stöd och goda insatser. Även det är kopplat till bolagets kultur och kärnvärden.

– Begränsningen är att man bara kan belöna kollegor på andra avdelningar, det uppmuntrar samarbete i organisationen. Belöningen måste också kompletteras med en motivering, som publiceras offentligt och som troligen är mer värdefull än de coins man får samt att med transparens minskar risken att någon tror att kompisar byter belöningar med varandra, säger Anna.

För att belöna kunskap, informationsinhämtning och engagemang kan medarbetarna också samla coins genom att delta i olika quiz. Ofta handlar frågorna om organisationen och branschen.

Eftersom NetEnt vill motivera medarbetarna till en hälsosam livsstil kan anställda även samla coins genom att delta i olika motions- och hälsoevent, som att vara med i företagets lag i Bellmanstafetten eller Halvvättern.

– Vi har alltmer även börjat inkludera saker som har med daglig motion och välmående att göra. Just nu kan man få coins om man tar trapporna istället för hissen och genom att delta i mindfulnessövningar, berättar Anna.

Källa: Intervju med Anna Romboli, Kommunikationschef, NetEnt