”Mikrokunskaper” och ”mikrolärande”

Mångsidighet och flexibilitet är en tillgång men även en nödvändighet på en arbetsmarknad där säkra anställningar i trygga branscher blir allt färre. Attityd och förmåga att lära är på en sådan marknad viktigare än tidigare meriter. En mångfacetterad ”portfölj” av färdigheter och förmågor är oftast mer gångbart på dagens arbetsmarknad än djupa kunskaper inom ett […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan