Mer ansvar till undersköterskorna på Framtidens vårdavdelning på Sahlgrenska

u8pldepicxv7hynsuwza

Tydliga ansvarsområden gör arbetet mer effektivt och kompetens kan utnyttjas bättre. Det är utgångspunkten för ett nytt projekt på Östra sjukhuset i Göteborg. Under tre år kommer ansvarsområdena skyfflas om på avdelning 349, som tar emot patienter med tarmsjukdomar.

Projektet kalls Framtidens vårdavdelning. Mer ansvar kommer läggas över på undersköterskorna och arbetet planeras om för att  undvika dubbelarbete bland undersköterskor och sjuksköterskor. I projektet ska undersköterskorna ha hela ansvaret för omvårdnaden. På sikt är tanken att undersköterskorna också ska ta över andra arbetsuppgifter såsom vårdplaneringar. För att minska risken att undersköterskorna blir överlastade har man anställt en värdinna som sköter frukost, lunch och middag. I projektet ingår också en något kortare arbetstid, 34,25 timmar per vecka.

– Undersköterskan är med mer i teamet, i och med rondansvaret har hon betydelse för både vård och behandling. I och med att undersköterskan har de betydande arbetsuppgifterna stärks hennes roll samtidigt som sjuksköterskan avlastas. Det är en win-win situation, säger Yvonne Berger, chef för avdelningen, till tidningen Kommunalarbetaren.

Källa: Här får uskorna större ansvar, Christina Swahn, Kommunalarbetaren, 2015-05-05, http://www.ka.se/har-far-uskorna-storre-ansvar