McKinsey: Affärsmodeller blir mer ”plug-and-play”

PlugPlayIcon

Nya aktörer och ny teknik håller snabbt på att förändra förutsättningarna för hur affärsmodeller utformas och vad som utgör en organisations kärnkompetenser. McKinsey menar i en aktuell rapport att de nya affärsmodellerna som växer fram kännetecknas av ”plug and play” – det vill säga att använda redan färdiga lösningar som erbjuds av olika aktörer. Vad […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan