Mats Tyrstrup: ”Spädbarnsdödligheten bland idéer är hög. De flesta dödas bara några sekunder efter att de har uttalats.”

mats_tystrup

Mats Tyrstrup är ekonomie doktor och forskare vid CASL, Centre for Advanced Studies in Leadership vid Handelshögskolan i Stockholm. Under tjugofem år har han studerat chefer och deras arbete. Mats har varit projektledare för det forskningssamarbete mellan CASL och Ericsson, som mynnade ut i den så kallade ”Everyday Leadership”-modellen. Idag är Mats engagerad i forskningsprojekt […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan