Maria Strandlund: medarbetarna är nyckeln till förändring – inte ledningen

maria-strandlund

Ett vanligt misstag vid förändringsprocesser är att arbetet betraktas som en ren ledningsfråga och att hela eller delar av ledningen utgör projektgruppen, som tar beslut om de viktiga strategiska vägval som ska vara gällande för organisationen framöver. När arbetet sedan är avslutat presenteras resultatet för medarbetarna. Men om en organisation skall lyckas förflytta sig till […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan