Malmö stad satsar på jämställdhet

parité, égalité - hommes femmes

Malmö stad har sedan 2012 drivit en rad utvecklingsprojekt för att stärka arbetet med jämställdhet. Bland annat har man utvecklat ett verktyg, ”Vägen till jämställdhet”, som numera används för att göra jämställdhetsanalyser. En utvärdering visar att kunskaperna om jämställdhet har ökat liksom användandet av könsuppdelad statistik och jämställdhetsanalyser. Till exempel har man upptäckt att kvinnor […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan