LinkedIns rekryteringstrender för 2015 – och hur ni lyckas med dem i praktiken

LinkedIn-Logo

Ökad konkurrens om talangerna, större fokus på social rekrytering och vikten av passiv rekrytering var tre av tendenserna man uppmärksammade i LinkedIns senaste rekryteringsrapport.

LinkedIn släppte nyligen sin US Recruiting Trends Report där över 4100 beslutsfattare medverkade. Man sållade fram ett antal faktorer som enligt LinkedIn kommer att påverka framtidens talangförsörjning avsevärt. The Overture Group tipsar om hur organisationen med dessa i bakhuvudet kan förbereda sig på bästa sätt för kommande år:

Trend 1: ökad konkurrens om talangerna

53 procent av deltagarna i undersökningen påtalade konkurrensen om de bästa talangerna som ett ökande problem. I takt med att arbetsmarknaden förbättras blir det allt svårare för organisationerna både att hitta och behålla talangerna.

  • Satsa på big data i rekryteringssammanhang. Rekryterare har mer eller mindre alltid använt sig av statistik, men i och med big datas genomslag håller informationen på att bli mer övergripande. Allt fler kommer använda sig av olika mätverktyg för att kunna göra rätt satsningar.
  • Specialisera rekryteringsteamen. Många organisationer delar in sina rekryteringsteam i olika undergrupper med funktionella experter inom allt från tekologi till hur man bäst hittar talangerna i den yngre generationen.

Trend 2: social media blir nummer ett för kvalitetsrekryteringar

Sociala nätverk online har blivit nummer ett när det gäller kvalitetsrekryteringar med 46 procent (tätt följt av employee referral-program, 44 procent).

  • Engagera medarbetarna i sociala forum som Google Hangouts, blanda in kunderna på ett personligt plan och använd er av rekryteringsplattformar som Sendible eller Wisestep.

Trend 3: passiv rekrytering blir allt viktigare

En tidigare undersökning av LinkedIn har visat att 75 procent av jobbsökarna anser sig vara passiva kandidater. Majoriteten av rekryterarna i LinkedIns US Recruiting Trends Report har noterat detta, och insett vikten av att satsa på denna grupp.

  • Bygg relationer med passiva kandidater långt innan ni behöver anställa. Var proaktiva via LinkedIn eller nischade sidor, och bygg upp en bas av möjliga kandidater.
  • Använd er av olika ”social listening/engagement”-verktyg för att öka precisionen och bygga upp relationer med passiva kandidater utan att behöva använda er av traditionella marknadsföringstekniker. 
Källa: The Overture Group