LinkedIn och Twitter effektivaste arenorna för rekrytering i social media

Undersökningen visar att 48 procent av rekryterarna enbart använder sig av LinkedIn medan 21 procent använder alla tre ovan nämnda sociala nätverk i sin rekrytering. Rapporten drar bland annat följande tre slutsatser: Twitter är en effektivare rekryteringskanal än Facebook Bullhorns undersökningar i det egna rekryteringsnätverket har bland annat visat att jobbannonseringar på Twitter får nästintill […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan