Ledarskapsforskning: Ett tydligt ”varför”-dokument hjälper nya projekt att lyckas

De har i sin forskning sett ett tydligt mönster: varje gång ett projekt misslyckas råder en avsaknad av ett tydligt ”varför”. Forskarna har även sett motsatsen, där framgång nås finns det så gott som alltid ett tydligt och gemensamt ”varför”. De rekommenderar därför att inför varje nytt projekt noga besvara följande fyra frågor: Vad är […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan