Krönika: Fusioner och förvärv – så behåller du dina kundtillgångar

Industriell marknadsföringsforskning argumenterar dock för en helt annan orsak, nämligen ledares snäva perspektiv. Både under förberedelse- och integrationsfasen lägger ledningen fokus på de två integrerande verksamheterna. Det ägnas stor vikt åt att analysera huruvida företagen passar ihop men de externa relationerna glöms bort. Och det trots att relationerna med kunder och leverantörer ofta är ett […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan