Krönika: Framtidens HR – De viktigaste trenderna som formar HR

erik

Under november var det åter dags för SIME, norra Europas största konferens om internet och digitala möjligheter. Nytt för i år var delkonferensen SIME HR, med inriktning på framtiden för HR i nätverkssamhället.

“Jakten på överlevnad eller försprång i det paradigmskifte världen upplever just nu slutar alltid i talangfrågor”

De största samhällsförändringarna är de som innebär förändringar i vårt privatliv. För bara fem sex år sen skulle ingen haft jobbmejl i fickan, nu har alla det. Man kan diskutera fördelarna och nackdelarna, men det är ingen tvekan om att det är en stor förändring.

De viktigaste trenderna från SIME HR

  • Syftet med arbetet blir allt viktigare. Det räcker inte med “vad” vi arbetar med eller “hur” vi utför jobbet; det blir alltmer avgörande “varför” vi gör det. En anledning är att arbetet blir en allt viktigare del av människors liv och identitet. Utmaningen för HR och ledningen blir att lyckas jobba på djupet med organisationens värderingar och roll i samhället.
  • Gränsen mellan privat och jobb blir alltmer rörlig. Alltfler ifrågasätter tanken att bara jobba åtta till fem och på en och samma plats. En av talarna som lyfte upp den minskade gränsen mellan jobb och privat var Mikael Eriksson Björling från Ericsson. Medan han stod på scenen under SIME HR kom hans lilla son upp på scenen, som för att bevisa det pappa pratade om. Det skulle inte hänt för tio år sen – nu var det helt naturligt. I framtidens organisation kommer det att krävas “tvåvägsflexibilitet”, där flexibiliteten ligger lika mycket på medarbetarens villkor som på arbetsgivarens. När företaget förväntar sig tillgänglighet utanför arbetstiderna, förväntar sig också medarbetaren att jobba när den vill och gå från jobbet om den behöver.
  • Innovation och kreativitet blir centrala i hur vi bygger våra organisationer. När “human capital” blir “creative capital” förändrar det alltifrån hur vi möblerar, till hur vi sätter samman grupper. Anne-Marie Andric, HR Director på Microsoft i Sverige, gav ett målande exempel på detta. När Microsoft frågade sina anställda var de är som mest kreativa, fick de svaret “på kaféerna”. När de frågade var de helst går för att arbeta fokuserat, fick de svaret “jag stannar hemma”. Och när de frågade varför medarbetarna går till jobbet, var svaret “för att träffa kollegorna”. För att bättre möta upp medarbetarnas behov genomför man nu en förvandling där man vill gå från att vara en arbetsplats till att bli ett socialt mötesrum.

Att återuppfinna HR

Vad betyder de här förändringarna för HR? Många perspektiv lyftes upp under konferensen. Det som är tydligast är att HR behöver nå långt utanför årliga medarbetarundersökningar, administration, överenskommelser, avtal och förmåner.

Katarina Berg, VP HR på Spotify, påminde om att HR måste sluta vara så oroliga för sin status och roll. För att lyckas i nätverkssamhället behöver HR fokusera mindre på processer och istället själva arbeta mer lättrörligt och samarbeta mer med hela organisationen.

Marie Hallander Larsson, som jobbat som HR-direktör för bland annat IBM, Scandic, Posten och Swedbank, påminde om det grundläggande: chefer och medarbetare måste kunna ta ansvar och få utrymme att göra det. HR måste klargöra vad chefer och medarbetare kan förvänta sig av en HR-avdelning.

Erik Fors-Andrée
Entreprenör och framtidsstrateg, som bland annat driver cruited.com