Krävs strategier för att synliggöra och mäta det informella lärandet

bus-facilities-02

Informellt lärande är idag det dominerande sättet på vilket anställda lär sig på jobbet. Undersökningar visar att bortåt 80 procent av lärandet är informellt. Det kan exempelvis handla om att observera hur andra gör, diskussioner och samtal, ta del av bloggar, nyhetstjänster, se videoklipp, läsa branschtidningar och så vidare. Samtidigt är det fortfarande mycket få […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan