Korsnäs utbildar cheferna i förändringsledning

Pappersbruket Korsnäs, som nyligen har slagits samman med Billerud, har under de senaste åren genomfört en utbildning i förändringsledarskap. Enligt HR-direktör Ulrika Spåls var förändringsbenägenheten ganska låg inom organisationen, delvis på grund av negativa erfarenheter från tidigare förändringsprojekt. Lösningen blev en utbildningssatsning för att göra företagets chefer till förändringsledare. Utbildningen har bestått av tolv utbildningsdagar […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan