Korn Ferry-studie: kulturen behöver förmedlas tydligare för att ge vägledning

??????????????????????????????????????????????

En nyligen genomförd global undersökning av chefsrekryteringsföretaget Korn Ferry visar att de allra flesta (72 procent) av de tillfrågade anser att kulturen är avgörande för organisationens framgång. Dock anser endast 32 procent av de tillfrågade cheferna att deras organisationskultur och strategi är i synk med varandra. Undersökningen visade även att trots att chefer förstår vikten […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan