Kommissionen godkänner subventioner till yrkesintroduktionsanställningar

Inom vissa branscher finns möjlighet att genom yrkesintroduktionsavtal erbjuda introduktionsanställningar åt ungdomar som inte fyllt 25 år. Syftet med en sådan anställning är att ungdomar utan tidigare erfarenhet ska få möjlighet att under en del av arbetstiden få handledning och utbildning. Sådan del av arbetstiden är inte lönegrundande. Då intresset för yrkesintroduktionsanställningar varit begränsat har […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan