Jon Forssell, kommunikations- och utvecklingskonsult: “Ledarskapet håller på att omfördelas från cheferna till alla i gruppen”

jon

I Sverige har vi tagit oss ända upp på översta trappsteget i Maslows behovshierarki. Det finns faktiskt inget annat land i världen där man värdesätter självförverkligande så mycket som i Sverige. Detta förklaras av att vi under lång tid har varit förskonade från krig, naturkatastrofer och andra större kriser. Det var länge sedan vi behövde […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan