Iomart Group erbjuder självstyrt, virtuellt lärande

street girl e-learning

Skotska företaget Iomart utvecklar HR-relaterade molntjänster och har sedan några år tillbaka bestämt sig för att leva som man lär vad det gäller den egna personalens lärande. Tidigare byggde den största delen av utbildningen inom bolaget på att skicka anställda på olika kurser och certifieringar. I takt med att företaget växte blev det allt svårare […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan