Intraprenöriell kompetens: en kombination av lärande och ledarskap

the great ideas

Intraprenörskap som begrepp lanserades för att öppna upp för en vision där kreativitet, risktagande och framåtanda uppmuntras inom organisationer på samma sätt som entreprenörer fungerar på den fria marknaden. Det är en intressant och viktig vision, samtidigt som man måste vara försiktig med hur man hanterar tankefigurerna.  Den övergripande utmaningen är i vilken utsträckning man […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan