Intervju med Cecilia Söderström, HR-chef, Vasakronan: En aktivitetsbaserad kontorsmiljö bli ett kraftfullt förändringsverktyg

Cecilia Söderström mindre

Först var kontoret bara en plats där man skulle kunna utföra arbetsuppgifterna, sedan kom man på att medarbetarna arbetade bättre om de trivdes och därför satsade man på trivsamma kontor. Idag har man kommit ett steg längre och börjat använda kontorsmiljön för att påverka medarbetarnas beteenden och därmed åstadkomma förändring. – Den fysiska miljön påverkar […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan