INSEAD-forskare: Meditation hjälper oss fatta klokare beslut

how-long-to-meditate

Under senare år har metoder som meditation och Mindfulness vunnit mark som sätt att hantera en hektisk vardag. Vi vet idag att negativ och återkommande stress inte bara försämrar vår hälsa och upplevda livskvalitet utan också försämrar vår empatiska och kognitiva förmåga. Det är också känt att stress påverkar (försämrar) vår förmåga att fatta välgrundade […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan