Inga olyckor på Paroc i Hällekis

– Vi har reducerat de allvarliga olycksfallen kraftigt under 2012 och de mindre olyckorna ser ut att kunna halveras i antal. När alla chefer i linjen säger att säkerheten är så viktig att produktiviteten inte går före, då har operatörerna mandat att stänga av maskinen för att lösa säkerhetsproblem om de uppstår. Det minskar olycksrisken […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan