“HR får inte tappa sin viktigaste uppgift – relationer”

Freddy Hällsten

Många större organisationer har under senare år genomfört så kallad HR-transformation vilket innebär att HR-funktionen standardiseras och centraliseras. Målet har varit att öka effektiviteten, minska kostnaderna och göra HR till en mer strategisk funktion. Men hur har det gått? Har de eftersträvade effekterna uppnåtts?  Freddy Hällsten, fil dr och lektor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan