HR-Dashboards med makroekonomiska mått

Ett begrepp som används allt oftare istället för Human Resource är Human Capital. Anledningen är dels behovet av att synliggöra de ekonomiska aspekterna av arbetet med och investeringar i de mänskliga resurserna, men också det faktum att HR allt oftare ansvarar för frågor som kräver finansiella och makroekonomiska underlag. Inte minst vid beslut om lokalisering […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan