”Holakrati är inte radikalt nog”

adam lent

En ny bok har just lanserat konceptet. Den framgångsrika skoaffären på- nätet – Zappos – och 300 andra företag runt om i världen är på gång att genomföra idén. Det kallas ”holakrati” och vi kommer utan tvekan att få höra en hel del om det framöver.

Undertiteln till den nya boken ”Holacracy” sammanfattar koncept ganska väl; “the revolutionary management system that abolishes hierarchy”. Det handlar alltså om ett helt nytt sätt att leda organisationer, som inte bygger på den traditionella hierarkiska ordningen. En holakratisk organisation är istället uppbyggd av självstyrande team som länkas samman helt utan chefer.

Många är skeptiska

Zappos helhjärtade satsning på holakrati har föranlett en livlig diskussion och skeptikerna är många. Det är väl ändå enfaldigt att tro att något sådant fungerar? Ökat självstyre javisst, men holakrati – det måste väl vara att gå för långt? Adam Lent, europachef för forskning och innovation på Ashoka, världens största nätverk för sociala entreprenörer, är av en helt annan åsikt. Han menar att frågan inte är om holakrati är alltför radikalt – utan om det är tillräckligt radikalt.

Idén med självstyre måste breddas

Tanken med holakratin är att man ska ge personalen makt att förändra utan att begära tillstånd för det och detta håller Adam Lent helt med om – att ge personalen ökat självstyre är något som måste till, men han menar att det bara är en liten del av det som måste göras. Den ökade graden av självstyre borde inte bara gälla för de anställda, utan för alla som företaget har en relation till. Många av de mest framgångsrika företagen idag arbetar utifrån affärsmodeller som gör både kunder, leverantörer, investerare och även konkurrenter delaktiga i verksamheten.

Användare som skapar innehåll

På Facebook, Twitter och Youtube – företag som vuxit exponentiellt de senaste åren – är det användarna som både skapar innehållet och som sprider det över hela världen.

Nya affärsmodeller och fler små aktörer

Och företag som till exempel Crowdcube gör det möjligt för människor, som förut nöjde sig med att ha sina sparpengar på bankboken, att investera även små summor i verksamheter som de tror och hoppas på. De nya affärsmodellerna har skapat en mer komplex och ännu mer snabbrörlig värld av mindre aktörer. Detta har i sin tur lett till att samarbete har blivit viktigare än konkurrens. Man kan se detta på att säljare börjar bilda grupper för att lära av varandra och på att stora företag, istället för att konkurrera ut små start-ups, som på sikt skulle kunna bli konkurrenter, istället väljer att stötta och samarbeta med dem.

”Något ännu mer radikalt väntar runt hörnet”

Adam Lent menar att de cyniker som avfärdar holakratin som en modefluga, bortser från flera viktiga faktorer. För det första är trenden inte alls ny. Forskning visar tydligt att längtan efter ökad egenmakt och självstyre har vuxit starkt i de välutvecklade ekonomierna allt sedan 1960-talet. Och på konsumentsidan har makten och kontrollen redan ökat markant. Under efterkrigstiden var produkterna standardiserade, på 70- och 80-talen ökade valmöjligheterna och nu går vi från att erbjuda produkter och tjänster till att erbjuda verktyg, med vilka kunderna själva kan skapa det de efterfrågar. Detta är redan faktum i flera branscher och den nya tekniken med robotisering och artificiell intelligens, kommer att göra att detta sprids till branscher som tillverkning, energiproduktion och finans.

Så holakratin är på rätt spår, men Adam Lent menar att vi bör vara medvetna om att något ännu mer radikalt väntar bakom hörnet. Det kommer, troligen ganska snart, att dyka upp företag som arbetar efter modeller som ger alla i dess omgivning makt att vara förändringsagenter och driva utvecklingen framåt.

Adam Lent Europachef för forskning och innovation, inom nätverket Ashoka och författare till Holacracy – The Revolutionary Management System That Abolishes Hierarchy.

Källa: http://www.virgin.com/unite/entrepreneurship/what-is-the-secret-to-successful-business-in-the-21st-century