Hjärnkoll utvecklar förbandslåda mot psykisk ohälsa

Just nu testas en förbandslåda mot psykiska besvär på ett antal arbetsplatser i landet. Målsättningen är att förbandslådan ska hjälpa arbetsplatser att tidigt upptäcka psykisk ohälsa, som idag utgör den vanligaste orsaken till sjukskrivningar. Förbandslådan har utvecklats av Hjärnkoll, en nationell kampanj som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa. Idén kom ursprungligen från några […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan