Hbt-utbildning för medarbetarna i Tyresö kommun

Tyresö kommun vill att alla medarbetare ska bemötas med respekt oavsett bakgrund, sexull läggning, funktionsnedsättning, kön eller ålder. Därför ska medarbetarna utbildas och göras medvetna om sina egna attityder och värderingar. Grunden för utbildningen är den policy och plan för likabehandling som kommunen har antagit. Utbildningen i likabehandlingsfrågor kommer att genomföras under tre år och […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan