Harvardforskning: Ledarskap bygger allt mer på konversationer

En sak är klar och det är att traditionell styrning och kommunikation måste lämna rum för en mer dynamisk och levande process. Forskning från  Harvard visar att det moderna effektiva ledarskapet är mycket konversationsinriktat. Fyra dimensioner av framgångsrika konversationer Genom att skapa en kultur som är konversationsinriktad kan stora organisationer fungera som små. Genom att […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan